GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA TỔ CHỨC

1/ Đạo đức Kinh doanh
Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và trân trọng cuộc sống để luôn giữ vững đạo đức kinh doanh trong mọi hành động và ứng xử.
2/ Tiêu chuẩn BioTech
Thiết lập những yêu cầu nghiêm ngặt trong sản xuất và kiểm định sản phẩm/dịch vụ, hướng đến các tiêu chuẩn Công nghệ hữu cơ sinh học nguyên liệu sạch BioTech.
3/ Sản phẩm Tinh túy
VGreen luôn không ngừng tìm kiếm, nghiên cứu và lựa chọn kỹ lưỡng những sản phẩm/dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp tinh túy phục vụ cộng đồng.
4/ Kỷ luật Nghiêm khắc
Tuân thủ tuyệt đối Luật pháp Việt Nam, các nguyên tắc ứng xử và các tiêu chuẩn kinh doanh đã được thiết lập để luôn xứng đáng với niềm tin của cộng đồng.
5/ Thân thiện Môi trường
Luôn lấy con người và thiên nhiên làm nền tản để kiến tạo và phát triển Tổ chức bền vững, vì sức khỏe cộng đồng và môi trường trong sạch.