Báo chí nói về chúng tôi

Trung thành với giá trị cốt lõi “ KHỎE ĐẸP CÙNG THIÊN NHIÊN”, sản phẩm và con người của Vgreen luôn chân thành tận tâm và hướng tới những sản phẩm thuận tự nhiên, tin cậy và chất lượng nhất cho khách hàng.

giá trị cốt lõi

Với triết lý lấy con người và thiên nhiên làm nền tảng để kiến tạo, phát triển tổ chức bền vững. Các sản phẩm và dịch vụ của Vgreen luôn đặt yếu tốt chất lượng, an toàn, hiệu quả bền vững và thân thiện với môi trường lên hàng đầu cùng những yêu cầu nghiêm ngặt trong sản xuất và kiểm định, hướng đến các tiêu chuẩn công nghệ hữu cơ sinh học, nguyên liệu sạch Biotech