TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

1/ Tầm nhìn
VGreen cam kết từ tâm mang đến cho cộng động một Hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp toàn diện, hướng tới tự nhiên và thiên nhiên với chất lượng và hiệu quả bền vững.
2/ Sứ mệnh
Trở thành một thương hiệu biểu tượng cho niềm tin sức khỏe và sắc đẹp toàn diện, hài hòa con người và thiên nhiên.