GIỚI THIỆU VỀ VGREEN

 

 


VGreen Group là một doanh nghiệp có trụ sở tại Việt Nam và hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ uống và thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe. Với tầm nhìn là giới thiệu nông sản và trí tuệ của Việt Nam tới khách hàng trong nước và quốc tế thông qua hệ sinh thái sản phẩm đồ uống có lợi cho sức khỏe, VGreen Group đang hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp dẫn dắt trong mảng sản xuất đồ uống và thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe .Trong quá trình giới thiệu công ty, ngoài việc trình bày lịch sử và quá trình phát triển, tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp cũng rất quan trọng. Tầm nhìn của VGreen Group được định hướng rõ ràng, và sứ mệnh của công ty là giới thiệu nông sản và trí tuệ của Việt Nam tới khách hàng trong nước và quốc tế thông qua các sản phẩm đồ uống có lợi cho sức khỏe .Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp dẫn dắt trong mảng sản xuất đồ uống và thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe, VGreen Group đang không ngừng nỗ lực và đầu tư để phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường. Vì vậy, sau 3-5 năm nữa, VGreen Group có thể sẽ trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực này .