Báo chí nói về chúng tôi 

Báo Nhân Dân

 

Báo Dân Trí

 

Tạp Chí Công Thương

 

Tạp chí điện tử Thương Hiệu & Pháp Luật

 

Báo Tuổi Trẻ & Pháp Luật

 

Báo Thái Nguyên

 

Báo Nông Sản Việt
Tạp Chí Kinh Doanh & Phát Triển
Báo Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam